Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tuyển nhân viên Để đáp ứng nhu cầu phát triển công ty chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau

Nhân Viên Kinh Doanh (SL: 03)
Yêu cầu: Tốt Nghiệp ngành hóa, sinh, thực phẩm, môi trường các ngành liên quan phòng thí nghiệm
Giới tính: Nam/ Nữ