VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP PHÒNG THÍ NGHIỆM

Liên hệ
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Đặt hàng

VÒI RỬA MẮT KHẨN CẤP PHÒNG THÍ NGHIỆM hay còn gọi emergency shower bồn rửa mắt khẩn cấp,thiết bị rửa mắt khẩn cấp,dụng cụ rửa mắt khẩn cấp, vòi tắm khẩn cấp. vòi tắm khẩn cấp cung cấp nước để rửa toàn bộ cơ thể khi nhân viên phòng thí nghiệm bị dính hóa chất thí nghiệm vào cơ thể