THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Liên hệ
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Đặt hàng

Thiết kế phòng thí nghiệm vi sinh, hóa học. Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm hóa học, tiêu chuẩn thiết kế phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, tiêu chuẩn phòng thí nghiệm vi sinh. Liên hệ 0935880309.