KÍNH HIỂN VI

Liên hệ
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Đặt hàng

Kính hiển vi là thiết bị dùng quan sát vật thể nhỏ bằng mắt thường không nhìn rõ như vi sinh vật, các sợi cable nhỏ, sợi tơ và các chi tiết nhỏ ngành điện tử cơ khí.