GIẤY PARAFILM MÀNG PARAFILM PHÒNG THÍ NGHIỆM

Liên hệ
Nhà sản xuất:
Tình trạng: Đặt hàng

Giấy Parafilm, Màng parafilm M 4x125 FT và 2 x 250 FT hay còn gọi là Màng Parafilm là một loại màng, được sử dụng trong phòng thí nghiệm dược phẩm, thực phẩm,môi trường. Màng Parafilm sử dụng bao miệng cốc thủy tinh thí nghiệm, chống bụi, chống tràn, và chống đổ